Zurück zum Marktplatz
  • 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone

    CAS Nummer: 947-19-3

  • EINECS No: 213-426-9

  • Molekularformel: C13H16O2

  • Molekulargewicht: 204.26 g/mol

  • Synonyme: 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone

Lieferanten: 12