Zurück zum Marktplatz
  • 1-methoxy-3-(3-methoxyphenyl)benzene

    CAS Nummer: 6161-50-8

  • EINECS No: 228-187-6

  • Molekularformel: C14H14O2

  • Molekulargewicht: 214.26 g/mol

  • Synonyme: ,3,3'-Dimethoxybiphenyl,Biphenyl,3,3'-dimethoxy,Biphenyl,3'-dimethoxy,1,1‘-Biphenyl, 3,3‘-dimethoxy-,3,3'-Dimethoxy-1,1'-biphenyl; 3,3'-bis(methoxy)biphenyl; 3,3'-Bianisole; 1,1'-Biphenyl,3,3'-dimethoxy;

Lieferanten: 3