Marktplatz

Cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 1-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid,

6120-95-2

228-090-9

Preis: Auf Anfrage
(1-phenylcyclopropyl)methanamine,

935-42-2

213-302-4

Preis: Auf Anfrage
1-phenyldecan-1-one,

6048-82-4

227-946-9

Preis: Auf Anfrage
, 2-Naphthalenamine, 1-(phenylazo)-, Grasal Yellow, Dolkwal Yellow AB, 1-phenylazo-naphthalen-2-ylamine, C.I. Fo

85-84-7

201-636-3

Preis: Auf Anfrage
1-phenyldodecan-1-one, Phenyl Undecyl Ketone, 1-Dodecanone, 1-phenyl-, Laurophenone,

1674-38-0

216-818-8

Preis: Auf Anfrage
Acetophenoneazine, 1,2-Bis(1-phenylethylidene)diazene, ACETYLBENZENE AZINE, HYPNONE AZINE, Ethanone, 1-phenyl-, (1-phenylethylidene)hydrazone, Ethanone,1-phenyl-,azine, 1,2-bis(1-phenylethylidene)hydrazine, N,N'-bisethyleneacetophenoneimine, Acetophenonazin, BENZOYL METHIDE AZINE, METHYL PHENYL KETONE AZINE, 1,4-dimethyl-1,4-diphenyl-2,3-diazabuta-1,3-diene, 2,5-diphenyl-3,4-diazahexa-2,4-diene, 1,2-bis(1-phenylethylidene)hydrazone

729-43-1

211-979-0

Preis: Auf Anfrage
acetophenone 2,4-dinitrophenylhydrazone, AURORA KA-3403,

1677-87-8

216-831-9

Preis: Auf Anfrage
1-Phenylethyl butyrate, Styrallyl butyrate, UNII-NP1Z2SN9NP, |A-Methylbenzyl butyrate, Styralyl butyrate, Butanoic acid,1-phenylethyl ester, 1-phenethyl butanoate, sec-phenethyl butyrate

3460-44-4

222-409-5

Preis: Auf Anfrage
PROPANOIC ACID, 2-METHYL-, 1-PHENYLETHYL ESTER, PHENYLETHYL ISOBUTYRATE, ALPHA-METHYLBENZYL ISOBUTYRATE (STYRALYL ISOBUTYRATE),

7775-39-5

231-894-2

Preis: Auf Anfrage
Acid ester Styrax, 1-phenylethanol propionate, 1-Phenylethylpropionate, Methylbenzylpropionat, STYROLYLPROPIONAT, Styrallyl propionate, styrolylpropionate, 1-phenylethyl propanoate, rac-1-phenyl-1-ethyl-propionate, 1-phenylethyl, MBA-Propionate

120-45-6

204-397-3

Preis: Auf Anfrage
EINECS 222-407-4,

3460-43-3

222-407-4

Preis: Auf Anfrage
Benzenemethanamine, α-methyl-, dl-α-Phenethylamine, (±)-α-Methylbenzenemethanamine, Benzylamine, α-methyl-, (±)- (8CI), DL-α-Methylbenzylamine, (±)-Phenylethylamine, (RS)-1-Phenylethylamine, Ethanamine, 1-phenyl-, 1-Phenylethanamine, NSC 8391, 1-Amino-1-phenylethane, 1-Phenyl-1-ethanamine, (±)-α-Methylbenzylamine, α-Phenethylamine, (RS)-α-Methylbenzylamine, 1-Phenylethylamine, α-Methylbenzenemethanamine, (±)-1-Phenylethylamine, (±)-1-Amino-1-phenylethane, dl-α-Phenylethylamine, (±)-α-Phenethylamine, DL-1-Phenylethylamine, Benzylamine, α-methyl-, dl- (5CI), α-Phenylethylamine, (1-Aminoethyl)benzene, α-Methylbenzylamine, α-Aminoethylbenzene, APEA, Benzenemethanamine, α-methyl-, (±)-, (±)-1-Phenethylamine, (±)-α-Phenylethylamine

98-84-0

202-706-6

Preis: Auf Anfrage
1-phenylheptan-1-one, Hexyl Phenyl Ketone, Enanthophenone, 1-Heptanone, 1-phenyl-, Heptanophenone,

1671-75-6

216-802-0

Preis: Auf Anfrage
1-PHENYLNAPHTHALENE, Naphthalene, 1-phenyl-,

605-02-7

210-081-6

Preis: Auf Anfrage
, 1-phenyl-1-nonanone, 1-Nonanone,1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, 1-phenylnonanone, Nonanophenone, n-Octyl phenyl ketone; 1-phenyl-octan-1-one; n-Nonanophenone;

6008-36-2

227-861-7

Preis: Auf Anfrage
1-Octadecanone, 1-phenyl-, 1-phenyloctadecan-1-one,

6786-36-3

229-850-2

Preis: Auf Anfrage
1-Phenyloctan-1-one, n-Octanophenone, Heptyl Phenyl Ketone, 1-Octanone, 1-phenyl-, Octanophenone,

1674-37-9

216-817-2

Preis: Auf Anfrage
1-phenyl-pent-1-en-3-one was, Ethyl 2-phenylvinyl ketone, 1-Phenyl-1-penten-3-one, 2-ethyl-4-phenyl-1-oxabuta-1,3-diene, 1-phenyl-pent-1-en-3-one, Styrylethyl ketone, 5-phenyl-4-penten-3-one, Ethyl(styryl) ketone, 1-Penten-3-one, 1-phenyl-, 1-Penten-3-one,1-phenyl

3152-68-9

221-589-2

Preis: Auf Anfrage
1-Phenyl-2-pentanone, 2-Pentanone, 1-phenyl-,

6683-92-7

229-726-8

Preis: Auf Anfrage
1-phenyl-1,3-pentanedione, (phenyl)-1,3-pentanedione, propanylacetophenone, 1,3-Pentanedione,1-phenyl, 1,3-Pentandione, 1-phenyl-, 1-phenyl-1,3-pentadione, PROPIONYL ACETOPHENONE, 1-Phenyl-1,3-pentandion, UNII-AMW81O2630

5331-64-6

226-232-4

Preis: Auf Anfrage
1-Phenyl-pentan-2,4-dion, 2,4-Pentanedione,1-phenyl, 2,4-Pentanedione, 1-phenyl-, 1-phenyl-pentane-2,4-dione, 1-PHENYL-2,4-PENTANEDIONE, 1-phenyl-2,4-pentadione, 3-phenylacetylacetone, 1-Phenyl-2,4-pentandion

3318-61-4

222-015-3

Preis: Auf Anfrage
N-PHENYLPIPERIDINE, 1-phenylpiperidine, Piperidine, 1-phenyl-,

4096-20-2

223-848-5

Preis: Auf Anfrage
1-Phenyl-2-Propyn-1-OL, Benzenemethanol, α-ethynyl-, Ethynylphenylcarbinol, 1-Phenylpropargyl Alcohol, 1-Phenylprop-2-yn-1-ol,

4187-87-5

224-064-6

Preis: Auf Anfrage
, (+/-)-a-Phenylpropylamine, Benzenemethanamine, α-ethyl-, 1-phenyl-2-methylethylamine, 1-ETHYLBENZYLAMI

2941-20-0

608-356-4

Preis: Auf Anfrage
Benzeneethanol, α-methyl-, .α.-Methylphenethyl alcohol,

698-87-3

211-821-0

Preis: Auf Anfrage