Zurück zum Marktplatz

  • Xyloga OF Potassium metasilicate sol.

    CAS Nummer: 1312-76-1

  • EINECS No: 215-199-1

  • Molekularformel: K4O4Si

  • Molekulargewicht: 248.476 g/mol

  • Synonyme: Xyloga OF Kaliummetasilikat-Lsg.

Lieferanten: 6

Xyloga OF Potassium metasilicate sol.

Xyloga OF Potassium metasilicate sol.

Xyloga OF Potassium metasilicate sol.

Xyloga OF Potassium metasilicate sol.

Xyloga OF Potassium metasilicate sol.

Xyloga OF Potassium metasilicate sol.