Zurück zum Marktplatz

  • (S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine

    CAS Nummer: 82796-69-8

  • EINECS No: 632-902-0

  • Molekularformel: C9H13NO

  • Molekulargewicht: 151.209 g/mol

  • Synonyme: (1S)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamine, ,

Lieferanten: 1

(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine